intyg över deltagande i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2012–2013

Bli en nationell kampanjpartner

Du kan stödja kampanjen genom att delta i Europaveckorna, den 22–26 oktober 2012 och den 24–28 oktober 2013 och styrka dina insatser med ett deltagarintyg.

Syftet med kampanjen för riskförebyggande 2012–2013 är att uppmuntra chefer, arbetstagare och andra intressenter att gemensamt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Alla inbjuds att delta, hur stort eller litet deras bidrag än kan vara. För att få idéer om hur du kan delta kan du bekanta dig med vår specialsektion Delta i arbetet.

Fyll i ansökningsformuläret för att bli en nationell kampanjpartner!

Ett hälsosamt arbetsliv. Bra för alla.