Titulná strana usmernenia k účasti zamestnancov

Usmernenie k účasti zamestnancov na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Prevziať praktické usmernenie k účasti zamestnancov v oblasti BOZP

Výhody účasti zamestnancov sú nespochybniteľné, ale čo to vlastne v praxi znamená? A ako môžu manažéri a zamestnanci vytvárať efektívne stratégie na podporu vzájomného zapojenia?

Ako odpoveď na tieto otázky vypracovala agentúra EU-OSHA v spolupráci s Európskou konfederáciou odborových zväzov (ETUC) praktické usmernenie pre zamestnancov a ich zástupcov, ktorá im má pomôcť vytvárať efektívne stratégie zapojenia. Ide o doplňujúcu brožúru k usmerneniu s názvom Vedenie na riadiacej úrovni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: praktické usmerenie.

Účasť zamestnancov na bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci: praktické usmernenie obsahuje podrobnosti o všeobecných výhodách spolupráce manažérov a zamestnancov pri znižovaní rizík na pracovisku. Stanovujú sa v nej právne a morálne povinnosti, ktoré majú zamestnávatelia a zamestnanci voči sebe navzájom a voči spoločnosti.

Okrem toho sa v nej opisuje úloha zástupcov zamestnancov a spôsob ich zapojenia nielen do spolupráce s manažérmi, ale aj so zamestnancami, ktorých zastupujú.

Usmernenie obsahuje aj dva užitočné kontrolné zoznamy na pomoc zamestnancom – a ich zástupcom – pri efektívnom plnení ich úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.