más información sobre la participación de los trabajadores
© EU-OSHA/Bittor Iturburu
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, navštívte časť venovanú participácii zamestnancov na internetových stránkach agentúry EU-OSHA

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.