Bezpečnostná kontrola v podniku
© EU-OSHA/Ven Marcel

Preventívne riešenia

Oboznámte sa s touto kombináciou inovačných a preventívnych riešení založených na dôkazoch pre odvetvia stavebníctva, zdravotníctva a HORECA (hotely, reštaurácie, stravovanie). Tieto preventívne riešenia poskytujú užitočný návrh na praktické zlepšenie BOZP v podnikoch. Môžu sa považovať aj za základ pre organizácie na prípravu vlastných systémov stimulov, ktoré sú prispôsobené konkrétnej situácii v danom sektore alebo krajine.

Kontrolný zoznam pre odvetvie stavebníctva
Prevziať kontrolný zoznam pre odvetvie stavebníctva (v angličtine)
Kontrolný zoznam pre odvetvie zdravotníctva
Prevziať kontrolný zoznam pre odvetvie zdravotníctva (v angličtine)
Kontrolný zoznam pre odvetvie HORECA
Prevziať kontrolný zoznam pre odvetvie HORECA (v angličtine)

Inovačné riešenia pre bezpečnostné a zdravotné riziká v odvetviach stavebníctva, zdravotníctva a HORECA (úplná správa na stránke agentúry EU-OSHA v angličtine)


Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.