Logo OIRA
Stavební robotníci pri práci

OiRA – interaktívny online nástroj na hodnotenie rizík

OiRA – projekt interaktívneho online nástroja na hodnotenie rizík je európska iniciatíva agentúry EU-OSHA na prípravu jednoducho použiteľnej a bezplatnej webovej aplikácie na vytváranie online nástrojov na hodnotenie rizík.

Webová aplikácia OiRA je určená na pomoc sektorovým sociálnym partnerom (organizáciám zamestnávateľov a zamestnancov) a vnútroštátnym orgánom (ministerstvám, pracovným inšpektorátom, inštitútom BOZP atď.) pri príprave sektorových nástrojov na hodnotenie rizík, ktoré sú zamerané na malé organizácie. Tieto sektorové nástroje pomáhajú používateľom realizovať proces hodnotenia v piatich krokoch a zaznamenávať pokrok.

K základným cieľom webovej aplikácie OiRA a nástrojom na hodnotenie rizík patria:

Navštívte webovú stránku projektu OiRA

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.