Zabezpečení elektrikári

Zdroje

Základnou myšlienkou kampane Zdravé pracoviská je poskytovanie zdrojov na pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a ďalším zúčastneným stranám s cieľom zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pozrite si naše prípadové štúdie, publikácie, praktické nástroje a kampaňové a propagačné materiály.

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.