Zamestnanec prijímajúci bezpečnostné pokyny
© EU-OSHA

Vedenie na riadiacej úrovni v oblasti prevencie rizík

Keď ide o bezpečnosť a zdravie, predpokladom úspechu je vedenie. Prečítajte si ďalšie informácie o usmerneniach a ďalších materiáloch, ktoré vám pomôžu pri realizácii vedenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.