Európska vlajka

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Každý október (43. kalendárny týždeň) sa v rámci európskeho týždňa konajú v celej EÚ aj mimo nej stovky podujatí na zvyšovanie informovanosti. Tento týždeň je prehliadkou podujatí po celej Európe, ku ktorým patria konferencie, výstavy, školenia a činnosti, pri ktorých spolupracujú veľké a malé organizácie.

Dôležitú úlohu zohrávajú aj mnohé miestne a regionálne iniciatívy realizované odbormi, podnikmi, mimovládnymi organizáciami a vládnymi úradmi.

Sekcia s koordinačnými streiskami a partnermi

Kalendár podujatí

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.