Zamestnanci prijímajúci bezpečnostné pokyny
© EU-OSHA/Jim Holmes

Zapojte sa do kampane Zdravé pracoviská

Pomáhame vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská pre všetkých, nedokážeme to však sami. Zistite, ako sa zapojiť do našej kampane a aké hlavné podujatia a činnosti sa v rámci nej konajú – napríklad udeľovanie Cien za dobrú prax a Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.