Koordinačné strediská

Kampani Zdravé pracoviská poskytuje aktívnu podporu a spoluprácu sieť národných koordinačných stredísk agentúry. Zvyčajne sú to vedúce organizácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia v príslušných krajinách, napríklad ministerstvá, pracovné inšpektoráty alebo výskumné ústavy BOZP.

Koordinačné strediská podporujú naše iniciatívy prostredníctvom informácií a spätnej väzby, pričom spolupracujú s vnútroštátnymi sieťami vrátane vlády a zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. Koordinačné strediská koordinujú kampaň Zdravé pracoviská na vnútroštátnej úrovni, organizujú podujatia a nominujú zástupcov do našich expertných skupín.

Ak sa chcete skontaktovať so svojím národným koordinačným strediskom, kliknite na profil príslušného koordinačného strediska uvedeného ďalej.

ZOZNAM KOORDINAČNÝCH STREDÍSK


European Focal Points

Back to top

A

Back to top

B

Back to top

C

Back to top

D

Back to top

E

Back to top

F

Back to top

G

Back to top

H

Back to top

I

Back to top

L

Back to top

M

Back to top

N

Back to top

P

Back to top

R

Back to top

S

Back to top

U

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.