Oficiálni partneri európskej kampane

Pomáhame vytvárať bezpečnejšie a zdravšie pracoviská pre všetkých, nedokážeme to však sami. Kampaň Zdravé pracoviská 2012 – 2013 s názvom Spolupráca pri prevencii rizík preto podporujú rôzni partneri a zúčastnené strany, a to vrátane vlád a ich úradov, zamestnávateľov, zamestnancov a veľkých aj malých podnikov.

Od oficiálneho začiatku 18. apríla 2012 viac než 80 spoločností a asociácií zo súkromného a verejného sektora vrátane niektorých najznámejších európskych spoločností spojilo sily s agentúrou EU-OSHA s cieľom podporiť manažérov, pracovníkov, zástupcov a iné zainteresované strany, aby spolupracovali na riadení rizík na pracoviskách.

Ak sa chcete dozvedieť viac o partneroch kampane, kliknite na nižšie uvedené príslušné logá partnerov.

Pozrieť video


Partner listing

Back to top

A

Back to top

B

Back to top

C

Back to top

D

Back to top

E

Back to top

F

Back to top

G

Back to top

H

Back to top

I

Back to top

K

Back to top

N

Back to top

O

Back to top

P

Back to top

S

Back to top

T

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.