Kontrola bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
© EU-OSHA/Ven Marcel

Rozwiązania prewencyjne

Zapoznaj się z niniejszym zbiorem innowacyjnych i opartych na dowodach rozwiązań prewencyjnych dotyczących sektora budowlanego, opieki zdrowotnej i HORECA (sektor hotelarski, restauracyjny i gastronomiczny). Przedstawione rozwiązania prewencyjne dostarczają przedsiębiorstwom przydatnych i praktycznych propozycji zwiększenia poziomu BHP. Rozwiązania te można również wykorzystać w przypadku organizacji dostarczających zachęt jako podstawę do rozwijania ich własnych systemów zachęt, dostosowanych do szczególnej sytuacji w ich sektorze i państwie.

Lista kontrolna Sektor budowlany
Pobierz listę kontrolną dla sektora budowlanego (wyłącznie w języku angielskim)
Lista kontrolna Sekor opieki zdrowotnej
Pobierz listę kontrolną dla sektora opieki zdrowotnej (wyłącznie w języku angielskim)
Lista kontrolna Sektor HORECA
Pobierz listę kontrolną dla sektora HORECA (wyłącznie w języku angielskim)

Innovative solutions to safety and health risks in the construction, healthcare and HORECA sectors (pełna wersja sprawozdania na stronie internetowej EU-OSHA wyłącznie w języku angielskim)


Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.