Punkty centralne

Sukces kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” zależy aktywnego wsparcia sieci krajowych „punktów centralnych” Agencji oraz współpracy z nimi. Są to zazwyczaj czołowe organizacje w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w poszczególnych państwach, takie jak ministerstwa, inspekcje pracy oraz instytuty badawcze BHP.

Punkty centralne wspierają nasze inicjatywy, zapewniając informacje i informacje zwrotne oraz współpracując z sieciami krajowymi, w tym z rządami oraz przedstawicielami pracowników i pracodawców. Punkty centralne koordynują kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na szczeblu krajowym, organizują wydarzenia i mianują przedstawicieli do grup ekspertów.

Aby skontaktować się z Twoim krajowym punktem centralnym, kliknij odpowiedni profil punktu centralnego poniżej.

WYKAZ PUNKTÓW CENTRALNYCH


European Focal Points

Back to top

A

Back to top

B

Back to top

C

Back to top

D

Back to top

E

Back to top

F

Back to top

G

Back to top

H

Back to top

I

Back to top

L

Back to top

M

Back to top

N

Back to top

P

Back to top

R

Back to top

S

Back to top

U

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.