OIRA Logo
Bouwvakkers

Interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA)

Het project voor een interactieve onlinetool voor risicobeoordeling (OiRA) is een Europees initiatief van EU-OSHA voor de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke, gratis webapplicatie voor het maken van online-risicobeoordelingstools.

De OiRA-webapplicatie is ontwikkeld om sociale partners in verschillende bedrijfstakken (werkgevers- en werknemersorganisaties) en nationale overheden (ministeries, arbeidsinspecties, OSH-instituten, enz.) te helpen bedrijfstakspecifieke risicobeoordelingstools te produceren die gericht zijn op kleine organisaties. Deze bedrijfstakspecifieke tools begeleiden gebruikers in vijf stappen door het beoordelingsproces en helpen hen de vooruitgang vast te leggen.

Hoofddoelen van de OiRA-webapplicatie en tools voor risicobeoordeling:

Ga naar de OiRA-projectwebsite

Een gezonde werkplek. Goed voor jou en voor de zaak.