2012.–2013. aasta tervislike töökohtade kampaanias osalemise tunnistus

Riigi tasandi partneriks saamine

Kampaaniat saate toetada Euroopa nädalatel (22.–26. oktoober 2012 ja 24.–28. oktoober 2013) osaledes ning saate tunnustusena osalemistunnistuse.

Riskiennetuse 2012.–2013. aasta kampaania eesmärk on innustada juhte, töötajaid ja teisi sidusrühmi tegema koostööd ning parandama tööohutust ja töötervishoidu. Osalema oodatakse kõiki, olgu panus suur või väike. Kampaanias osalemise teave on osalemise jaotises.

Riigi tasandi partneriks saamiseks esitage avaldus.

Tervislikud töökohad. Hea sinule. Hea äritegevusele.