Επίσημοι εταίροι της ευρωπαϊκής εκστρατείας

Ο EU-OSHA μεριμνά για τη δημιουργία ασφαλέστερων και υγιεινότερων χώρων εργασίας για το καλό όλων. Χρειάζεται, όμως, τη βοήθειά σας σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, η εκστρατεία του «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012–2013 ‘Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων’ βασίζεται σε ευρύ φάσμα εταίρων και ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων κυβερνήσεων και κρατικών φορέων, εργοδοτών, εργαζομένων, και μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας στις 18 Απριλίου 2012, περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και ενώσεις με δραστηριότητα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μεταξύ των οποίων ορισμένες από τις πλέον γνωστές της Ευρώπης, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον EU-OSHA σε μια προσπάθεια να παροτρύνουν διευθυντές, εργαζομένους, εκπροσώπους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για τη διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τους εταίρους της εκστρατείας, κάντε κλικ στα αντίστοιχα λογότυπα που βρίσκονται παρακάτω.

Δείτε το βίντεο


Partner listing

Back to top

A

Back to top

B

Back to top

C

Back to top

D

Back to top

E

Back to top

F

Back to top

G

Back to top

H

Back to top

I

Back to top

K

Back to top

N

Back to top

O

Back to top

P

Back to top

S

Back to top

T

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.