Obálka letáku Ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi v oblasti BOZP

Soutěž Evropské ceny za správnou praxi je jedním z hlavních prvků kampaně Zdravé pracoviště a má upozornit na nejlepší příklady vedoucích pracovníků a zaměstnanců, kteří spolupracují při prevenci rizik. Pořádá ji agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy.

Lhůta k podávání přihlášek pro současnou kampaň na téma „partnerství při prevenci rizik“ již uplynula. Očekáváme, že příští soutěž Evropské ceny za správnou praxi bude zahájena spolu s příští kampaní na jaře 2014.

Záměrem této soutěže je předvést na příkladech přínosy dodržování správné praxe v oblasti BOZP. Očekává se, že vítězové budou prokazovat silné vůdcovství managementu a aktivní účast zaměstnanců v oblasti BOZP.

Jsou vítány přihlášky příkladů správné praxe od podniků nebo organizací z členských států EU, zemí Evropského hospodářského prostoru, zemí západního Balkánu a Turecka.

Soutěž probíhá ve dvou fázích. Přihlášky nejprve procházejí výběrem na národní úrovni a následně jsou postoupeny evropské porotě, která vybere vítěze. Ceny budou vyhlášeny na slavnostní akci, která se uskuteční na jaře roku 2013. Očekává se, že cena bude udělena zástupci vedoucích pracovníků i zaměstnanců vítězných společností.

Navštivte specializovaný oddíl Ceny za správnou praxi na internetové stránce agentury EU-OSHA

Zdravé pracoviště. Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.