Pracovníci dostávají bezpečnostní pokyn
© EU-OSHA/Jim Holmes

Zapojte se do kampaně Zdravé pracoviště

Pomáháme vytvářet bezpečnější a zdravější pracoviště ku prospěchu všech, sami na to však nestačíme. Zjistěte, jak se zapojit do naší kampaně a jaké jsou hlavní akce a činnosti kampaně, například Ceny za správnou praxi a Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zdravé pracoviště. Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.