Oficiální partneři evropské kampaně

Pomáháme vytvářet bezpečnější a zdravější pracoviště ku prospěchu všech, nemůžeme to však dělat sami. Z tohoto důvodu se naše kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 na téma „Partnerství při prevenci rizik“ opírá o nejrůznější partnery a zúčastněné subjekty včetně vlád a státních institucí, zaměstnavatelů, zaměstnanců a velkých i malých podniků.

Od oficiálního zahájení kampaně dne 18. dubna 2012 více než 80 společností a sdružení ze soukromého i veřejného sektoru, včetně některých nejznámějších evropských společností, spojilo své síly s agenturou s cílem povzbuzovat manažery, zaměstnance, zástupce zaměstnanců a ostatní zúčastněné subjekty ke spolupráci při řízení rizik na pracovištích.

Pokud se chcete o našich partnerech kampaně dozvědět více, klikněte prosím níže na příslušná loga partnerů.

Podívejte se na video


Partner listing

Back to top

A

Back to top

B

Back to top

C

Back to top

D

Back to top

E

Back to top

F

Back to top

G

Back to top

H

Back to top

I

Back to top

K

Back to top

N

Back to top

O

Back to top

P

Back to top

S

Back to top

T

Zdravé pracoviště. Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.