UK, TUC: The health and safety of older workers - Guidance

There is a higher proportion of older people in Britain now than at any time in recent history and it is likely to increase. We are also seeing changes in the number of older people in the workplace. This guidance will help workplace representatives accommodate for an aging workforce.

23 duben 2017

No events upcoming

There are currently no events planned

Soubor nástrojů kampaně

Organizovat kampaň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v současné době jednodušší.Prostudujte si sbírku nástrojů kampaně a příklady ze skutečného života.

# #

Zdravé pracoviště. Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.