Европейският флаг

Европейска седмица за безопасност и здраве при работа

Всяка година през месец октомври (43 календарна седмица) се провежда „европейска седмица“, в рамките на която се организират стотици събития за повишаване на осведомеността в Европейския съюз и извън него. Тя се явява център на събития, организирани в цяла Европа, и включва конференции и изложби, а също обучения и дейности, по време на които големите и малките предприятия работят съвместно.

Важен е също приносът на много местни и регионални инициативи, реализирани от профсъюзи, предприятия, неправителствени организации (НПО) и държавни администрации.

Раздел за фокусните точки и партньорите

Календар на събитията

Здравословни работни места. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.